Inleiding

That Is Clear (TIC) is een applicatie(app) die zorgt voor overzicht. De app structureert aankomende taken, vragen, afspraken. TIC is gemaakt voor en door cliënten met een diagnose. De app is gebruiksvriendelijk, snel, simpel en duidelijk.

TIC binnen de organisatie

TIC is een applicatie die als hulpmiddel kan worden ingezet voor cliënten met autisme of autisme verwante stoornis. Cliënten geven zelf al jaren aan dit nodig te hebben, omdat ze ook op veel momenten zijn aangewezen op zichzelf. De applicatie geeft mensen met ASS, de mogelijkheid om zichzelf (hulp)vragen te kunnen stellen en deze overzichtelijk te maken. Door de applicatie heeft de cliënt overzicht in zijn eigen (aankomende) taken en vragen. Hierdoor kan de cliënt zien welke informatie hij al heeft en wat er voor hem nog niet duidelijk is of wat er juist wel duidelijk is. Het voordeel van deze applicatie is dat de cliënt op het moment zelf wordt geholpen en dat deze niet hoeft te wachten op hulp van een professional. Ook hoeft hij zijn hulpvraag niet in zijn geheel te onthouden. Dit zorgt ervoor dat de cliënt minder stress heeft en dus minder snel vastloopt.

Voor cliënten die wonen binnen een zorginstelling of woonvorm, of cliënten die ambulante begeleiding krijgen, betekent dit dat de cliënt zijn hulpvra(a)g(en) kan delen met zijn of haar begeleider. De begeleider kan hierdoor sneller en makkelijker antwoord geven op de hulpvraag van de cliënt. De medewerker hoeft niet meer de hele (hulp)vraag te onderzoeken en deze voor de cliënt te verdelen in sub vragen. Er kan sneller en effectiever worden gewerkt door medewerkers.

Technologie WMO tijdperk
Om continuïteit van dienstverlening te waarborgen, moeten hulpmiddelen worden ingezet. Een professional in de zorg, moet in deze tijd: zelfstandiger zijn, sneller schakelen, monitoren en gebruik maken van digitale middelen. De inzet van technologie krijgt steeds meer een vaste plek in het dagelijkse werk, o.a. omdat het zorg op afstand mogelijk maakt.

Ontwikkelingen op het gebied van ICT & technologie kunnen professionals dus op een innovatieve manier ondersteunen bij hun zorgtaak. Dit zou tevens het zelfmanagement van cliënten kunnen bevorderen. Digitale hulp (of E-health) is daarom ook dit jaar weer een belangrijke pilot binnen veel organisaties.

Inloggen en registreren

Na het opstarten van de app heb je de mogelijkheid om in te loggen met of te registreren. Voor het registreren en het inloggen heb je voldoende aan een email adres en een wachtwoord.
Wanneer je bij registratie een nieuw wachtwoord invoert, verschijnt er een i icoon. Wanneer je deze lang inhoudt wordt zichtbaar waar je wachtwoord aan moet voldoen.

Na registratie wordt gevraagd om akkoord te geven voor privacyverklaring. Door te klikken op privacyverklaring wordt de privacyverklaring getoond in je browser. Als je het eens bent met de privacyverklaring klik je op Akkoord. Als je op Niet akkoord drukt kun je geen gebruik maken van TIC. Je akkoordverklaring wordt maar 1 keer gevraagd, tenzij de privacyverklaring inhoudelijk veranderd is, dan moet je opnieuw Akkoord geven.

Afbeelding1

Menu

Het linker (hoofd)menu bevat de volgende elementen:

Taken

  • Aankomende taken
  • Geplande taken
  • Ongeplande taken
  • Afgeronde taken
  • Prullenmand

Overig

  • Instellingen
  • Help
  • Uitloggen

 

Taken

Na het inloggen in TIC is het eerste scherm dat je ziet het scherm met jouw Aankomende taken. Ook zie je in het menu Geplande taken (taken met tijd en datum) en ongeplande taken (taken zonder tijd en datum). Het aantal taken dat je ziet bij Aankomende taken is beperkt tot de taken voor de komende 14 dagen. Dit om het voor de gebruiker overzichtelijk te houden.

In dit scherm kun je op + drukken rechts onderaan en dan kom je in de flow om een nieuwe taak/vraag op te voeren. Er wordt een vragenreeks gestart. De vragen Wat? Waar? Wanneer? (met) Wie? en Hoe? worden gesteld.

Bij de vraag Waar? kun je Google maps gebruiken om een plaats / locatie te zoeken en in te voeren.

Afbeelding6

Wat?

Afbeeldingwat

Waar?

Afbeeldingwaar

Wanneer?

Afbeeldingwanneer

Wie?

Afbeeldingwie

Hoe?

Afbeeldinghoe
Afbeelding7

Delen

Taken (/afspraken) kunnen gedeeld worden met derden (denk aan ouder/verzorger, vriend/vriendin, begeleider/coach) door gebruik te maken van de standaard functionaliteit van de mobiele telefoon. Het bericht dat je deelt, wordt als platte tekst verzonden. In het gedeelde bericht zijn de tekens (het vinkje en kruisje) meegenomen.