Privacyverklaring

Januari, 2022

Algemeen

Galileo Appfactory BV, handelend onder de naam That Is Clear, gevestigd aan de Essebaan 19a, 2908 LJ in Capelle aan den IJssel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

That Is Clear verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt en/of omdat u uw zorgverlener(s) toestemming heeft gegeven om deze door ons te laten verwerken.

Welke persoonsgegevens precies worden verwerkt is afhankelijk van het feit of u zich op onze website heeft ingeschreven en/of welk product u gebruikt. Deze gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt That Is Clear zich aan de eisen die de AVG stelt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

1. Informatieaanvraag website thatisclear.nl

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Organisatie
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

2. That Is Clear (TIC) App

De TIC-app is een applicatie die zorgt voor overzicht voor cliënten met een diagnose. De app structureert aankomende taken, vragen en afspraken voor de gebruiker van de app. Bij het bouwen van de app hebben wij ervoor gekozen om in het kader van de AVG zo  minimaal mogelijk persoonsgegevens vast te leggen.

In deze applicatie worden de volgende persoonsgegevens verwerkt met als doel om een correcte werking van de app te kunnen waarborgen en de app te personaliseren:

Email gebruiker

Daarnaast kan het e-mailadres van de gebruiker worden gebruikt om contact op te nemen met de gebruiker in incidentele gevallen.

De app verzamelt tevens gegevens van de contactenlijst van de gebruiker, wanneer een gebruiker hiermee akkoord gaat, en slaat deze op. Vervolgens worden deze gegevens gebruikt om een taak uit te lezen wanneer de “Wie” vraag is aangevuld met gegevens uit de contactenlijst van de gebruiker. Verder gebruiken wij en doen wij niks met deze gegevens.

Verwerkersovereenkomst

Wanneer That Is Clear in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens van u of van uw cliënten/patiënten verwerkt dan worden afspraken rondom deze verwerking vastgelegd in een Verwerkersovereenkomst. Deze verwerkersovereenkomst is onderdeel van de gebruiksovereenkomst van That Is Clear.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Websitebezoekers:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@thatisclear.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Bij gebruik van de TIC app:

In de TIC-app worden geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens  verwerkt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bezoekgegevens

Indien u uw contactgegevens achterlaat op de website www.thatisclear.nl, dan verwerken wij uw persoonsgegevens met als doel u te kunnen bellen of e-mailen naar aanleiding van een contactverzoek of verzoek om een demo.

That Is Clear maakt op deze website gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “analytische cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om het gebruik van de website te helpen analyseren. Met deze informatie kan That Is Clear de kwaliteit en effectiviteit van haar website verbeteren.

Voor het gebruik van deze analytische cookies is het niet vereist om eerst de toestemming te vragen van websitebezoekers, mits That is Clear voldoet aan de 4 stappen zoals deze zijn opgenomen in de handleiding privacy vriendelijk instellen van Google Analytics van de Autoriteit Persoonsgegevens.

That Is Clear voldoet aan bovengenoemde 4 stappen en informeert u hierover als
volgt:

 • That is Clear heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google;
 • That is Clear heeft Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld, inhoudende dat de informatie zo veel mogelijk wordt geanonimiseerd. Het ipadres bestaat uit 4 zogeheten octetten van elk 3 cijfers. That is Clear heeft ervoor gekozen om het laatste octet van het ip-adres te maskeren;
 • That is Clear heeft bij de standaardinstellingen van Google Analytics de optie “gegevens delen met Google” uitgezet. Dit betekent dat de verzamelde informatie niet met Google of anderen wordt gedeeld. Ook heeft That is Clear Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Googlediensten;
 • That is Clear informeert bezoekers op haar website over het gebruik van Google Analytics.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Als laatste informeren wij u dat That is Clear geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Bij gebruik van de TIC-app:

TIC verwerkt uw persoonsgegevens met als doel het personaliseren van de app.

Geautomatiseerde besluitvorming

That is Clear neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen (computerprogramma’s of systemen zonder dat daar een mens tussen zit).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

That is Clear bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De exacte bewaartermijnen per gegeven kunnen dus verschillen en zijn afhankelijk van het doel waarmee ze verzameld zijn.

Daarbij streeft That is Clear ernaar om de gegevens tijdens de duur van de bewaartermijn waar mogelijk steeds verder te minimaliseren.

Delen van persoonsgegevens met derden

That is Clear verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht:
 • Om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
 • Om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door That Is Clear;
 • Op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@thatisclear.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

That is Clear wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

That is Clear neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@galileo-appfactory.nl.

Contactgegevens:

Dennis Nohar is de Functionaris Gegevensbescherming van That is Clear. Hij is te bereiken via info@galileo-appfactory.nl.

Privacyverklaring

Augustus, 2020

Algemeen

Galileo Appfactory BV, handelend onder de naam That Is Clear, gevestigd aan de Essebaan 19a, 2908 LJ in Capelle aan den IJssel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Galileo Appfactory BV verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt en/of omdat u uw zorgverlener(s) toestemming heeft gegeven om deze door ons te laten verwerken.

Welke persoonsgegevens precies worden verwerkt is afhankelijk van het feit of u zich op onze website heeft ingeschreven en/of welk product u gebruikt. Deze gegevens worden
zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Galileo Appfactory BV zich aan de eisen die de AVG stelt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

1. Informatieaanvraag website thatisclear.nl

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Organisatie
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

2. That Is Clear (TIC) App
De TIC-app is een applicatie die zorgt voor overzicht voor cliënten met een diagnose. De app structureert aankomende taken, vragen en afspraken voor de gebruiker van de app.
Bij het bouwen van de app hebben wij ervoor gekozen om in het kader van de AVG zo minimaal mogelijk persoonsgegevens vast te leggen.

In deze applicatie worden de volgende persoonsgegevens verwerkt met als doel om een correcte werking van de app te kunnen waarborgen en de app te personaliseren:

 • Email gebruiker

Verwerkersovereenkomst

Wanneer Galileo Appfactory BV in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens van u of van uw cliënten/patiënten verwerkt dan worden afspraken rondom deze verwerking vastgelegd in een Verwerkersovereenkomst. Deze verwerkersovereenkomst is onderdeel van de gebruiksovereenkomst van Galileo Appfactory BV.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Websitebezoekers:

 • Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
  websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben
  verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
  info@galileo-appfactory.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Bij gebruik van de TIC app:

 • In de TIC-app worden geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerkt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bezoekgegevens

Indien u uw contactgegevens achterlaat op de website www.thatisclear.nl, dan verwerken wij uw persoonsgegevens met als doel u te kunnen bellen of e-mailen naar aanleiding van een contactverzoek of verzoek om een demo.

Galileo Appfactory BV maakt op deze website gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “analytische cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst)
om het gebruik van de website te helpen analyseren. Met deze informatie kan Galileo Appfactory BV de kwaliteit en effectiviteit van haar website verbeteren.

Voor het gebruik van deze analytische cookies is het niet vereist om eerst de toestemming te vragen van websitebezoekers, mits Galileo Appfactory BV voldoet aan de 4 stappen
zoals deze zijn opgenomen in de handleiding privacy vriendelijk instellen van Google Analytics van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Galileo Appfactory BV voldoet aan bovengenoemde 4 stappen en informeert u hierover als volgt:

 • Galileo Appfactory BV heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google;
 • Galileo Appfactory BV heeft Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld,
  inhoudende dat de informatie zo veel mogelijk wordt geanonimiseerd. Het ipadres bestaat uit 4 zogeheten octetten van elk 3 cijfers. Galileo Appfactory BV heeft ervoor gekozen om het laatste octet van het ip-adres te maskeren;
 • Galileo Appfactory BV heeft bij de standaardinstellingen van Google Analytics de optie “gegevens delen met Google” uitgezet. Dit betekent dat de verzamelde
  informatie niet met Google of anderen wordt gedeeld. Ook heeft Galileo Appfactory BV Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken
  voor andere Googlediensten;
 • Galileo Appfactory BV informeert bezoekers op haar website over het gebruik van Google Analytics.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Als laatste informeren wij u dat Galileo Appfactory BV geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Bij gebruik van de TIC-app:
TIC verwerkt uw persoonsgegevens met als doel het personaliseren van de app.

Geautomatiseerde besluitvorming

Galileo Appfactory BV neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen (computerprogramma’s of systemen zonder dat daar een mens tussen zit).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Galileo Appfactory BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De exacte bewaartermijnen per gegeven kunnen dus verschillen en zijn afhankelijk van het doel waarmee ze verzameld zijn.

Daarbij streeft Galileo Appfactory BV ernaar om de gegevens tijdens de duur van de bewaartermijn waar mogelijk steeds verder te minimaliseren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Galileo Appfactory BV verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht:

 • Om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
 • Om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Galileo
  Appfactory BV;
 • Op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@galileo-appfactory.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw
privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Galileo Appfactory BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via
de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Galileo Appfactory BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze
klantenservice via info@galileo-appfactory.nl.

Contactgegevens:

Dennis Nohar is de Functionaris Gegevensbescherming van Galileo Appfactory. Hij is te
bereiken via dennis.nohar@galileo-appfactory.nl.

Privacyverklaring

Augustus, 2020

Algemeen

Galileo Appfactory BV, handelend onder de naam That Is Clear, gevestigd aan de Essebaan 19a, 2908 LJ in Capelle aan den IJssel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Galileo Appfactory BV verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt en/of omdat u uw zorgverlener(s)
toestemming heeft gegeven om deze door ons te laten verwerken.

Welke persoonsgegevens precies worden verwerkt is afhankelijk van het feit of u zich op
onze website heeft ingeschreven en/of welk product u gebruikt. Deze gegevens worden
zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Galileo Appfactory BV zich aan de eisen die
de AVG stelt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

1. Informatieaanvraag website thatisclear.nl

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Organisatie
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

2. That Is Clear (TIC) App
De TIC-app is een applicatie die zorgt voor overzicht voor cliënten met een diagnose. De
app structureert aankomende taken, vragen en afspraken voor de gebruiker van de app.
Bij het bouwen van de app hebben wij ervoor gekozen om in het kader van de AVG zo
minimaal mogelijk persoonsgegevens vast te leggen.

In deze applicatie worden de volgende persoonsgegevens verwerkt met als doel om een
correcte werking van de app te kunnen waarborgen en de app te personaliseren:

 • Email gebruiker

Verwerkersovereenkomst

Wanneer Galileo Appfactory BV in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens
van u of van uw cliënten/patiënten verwerkt dan worden afspraken rondom deze
verwerking vastgelegd in een Verwerkersovereenkomst. Deze verwerkersovereenkomst is
onderdeel van de gebruiksovereenkomst van Galileo Appfactory BV.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Websitebezoekers:

 • Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
  websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben
  van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder
  dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online
  activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over
  kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan
  overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben
  verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
  info@galileo-appfactory.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Bij gebruik van de TIC app:

 • In de TIC-app worden geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
  verwerkt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bezoekgegevens

Indien u uw contactgegevens achterlaat op de website www.thatisclear.nl, dan verwerken
wij uw persoonsgegevens met als doel u te kunnen bellen of e-mailen naar aanleiding van
een contactverzoek of verzoek om een demo.

Galileo Appfactory BV maakt op deze website gebruik van Google Analytics, een
webanalyse-service aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt
gebruik van “analytische cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst)
om het gebruik van de website te helpen analyseren. Met deze informatie kan Galileo
Appfactory BV de kwaliteit en effectiviteit van haar website verbeteren.

Voor het gebruik van deze analytische cookies is het niet vereist om eerst de toestemming
te vragen van websitebezoekers, mits Galileo Appfactory BV voldoet aan de 4 stappen
zoals deze zijn opgenomen in de handleiding privacy vriendelijk instellen van Google
Analytics van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Galileo Appfactory BV voldoet aan bovengenoemde 4 stappen en informeert u hierover als
volgt:

 • Galileo Appfactory BV heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met
  Google;
 • Galileo Appfactory BV heeft Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld,
  inhoudende dat de informatie zo veel mogelijk wordt geanonimiseerd. Het ipadres bestaat uit 4 zogeheten octetten van elk 3 cijfers. Galileo Appfactory BV heeft ervoor gekozen om het laatste octet van het ip-adres te maskeren;
 • Galileo Appfactory BV heeft bij de standaardinstellingen van Google Analytics de
  optie “gegevens delen met Google” uitgezet. Dit betekent dat de verzamelde
  informatie niet met Google of anderen wordt gedeeld. Ook heeft Galileo
  Appfactory BV Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken
  voor andere Googlediensten;
 • Galileo Appfactory BV informeert bezoekers op haar website over het gebruik
  van Google Analytics.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van uw browser verwijderen.

Als laatste informeren wij u dat Galileo Appfactory BV geen gebruik maakt van andere
Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Bij gebruik van de TIC-app:
TIC verwerkt uw persoonsgegevens met als doel het personaliseren van de app.

Geautomatiseerde besluitvorming

Galileo Appfactory BV neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen
hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen
(computerprogramma’s of systemen zonder dat daar een mens tussen zit).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Galileo Appfactory BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De exacte
bewaartermijnen per gegeven kunnen dus verschillen en zijn afhankelijk van het doel
waarmee ze verzameld zijn.

Daarbij streeft Galileo Appfactory BV ernaar om de gegevens tijdens de duur van de
bewaartermijn waar mogelijk steeds verder te minimaliseren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Galileo Appfactory BV verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig
is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht:

 • Om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
 • Om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
  bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Galileo
  Appfactory BV;
 • Op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt
  indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand
  naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@galileo-appfactory.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een
kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw
pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw
privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Galileo Appfactory BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht
in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via
de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Galileo Appfactory BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze
klantenservice via info@galileo-appfactory.nl.

Contactgegevens:

Dennis Nohar is de Functionaris Gegevensbescherming van Galileo Appfactory. Hij is te
bereiken via dennis.nohar@galileo-appfactory.nl.